Barnen

Vårt mål är att ge barn och föräldrar en trygg start på sin tid hos oss.


Små barngrupper

Vi har 24 platser och här arbetar fyra utbildade pedagoger.

Den första kontakten

Vi ger barn och föräldrar en trygg start på förskoletiden.

Barnen står i fokus

På Tuvan startar vi dagen med en samling.

Fantastisk utemiljö

På Tuvan vistas vi i utemiljö så mycket som möjligt.

Avdelningar

Vi har 24 platser och här arbetar fyra utbildade pedagoger. Vi samarbetar kring alla barn och arbetar i olika grupper efter behov och ålder. Vi arbetar med terminslånga teman och har mycket utevistelse på vår stora fina gård eller far i väg på utflykt.

Samling

På Tuvan startar vi dagen med en samling. Då träffas hela Tuvan eller så delar vi oss i mindre grupper beroende på vilket innehåll den ska ha. Vi går igenom vilka som är här och vad dagen kommer att innehålla. Varje dag har olika innehåll t. ex sång, musik, sagor, tema och barnens egna samling. På den får ett barn stå i centrum och prata inför gruppen och själv innan bestämma innehållet. Samlingen är en viktig stund för gruppkänsla, hänsyn, att lyssna på varandra, framträda inför gruppen och få ny kunskap som man kan ha nytta av senare i livet.

Utevistelse

Tuvan har som målsättning att vistas i utemiljö så mycket som möjligt. Vår stora fina gård på 3000 kvm är därför en viktig plats för oss på Tuvan. Där kommer ditt barn att göra äventyrliga upptäckter av småkryp som utforskas med hjälp av förstoringsglas, leka i naturliga buskkojor eller lekstugor, bollekar på stora planen eller utforska vad som flyter i vår vattenbana – gården inbjuder till en allsidig lek! Våra små barn sover även ute i sina vagnar varje dag.

Ditt barn kommer att få uppleva många utflykter av olika slag när det vistas på Tuvan . Till exempel biblioteket, stranden, skogen, teater, fiska, studiebesök och många andra utflykter. På Sälsten som ligger nära oss har vi en egen skogs-camp som vi går till vår och höst. Där leker vi, utforskar och grillar/wookar lunchen.

Inskolning

Vårt mål är att ge barn och föräldrar en trygg start på sin tid hos oss. En förskollärare är ansvarig för inskolningen. Den tar första kontakten och överlämnar helst med ett hembesök en pärm som ska följa och dokumentera barnets tid på Tuvan. Det praktiska kring inskolningen med tider och längden görs upp i samråd med föräldrarna. Varje inskolning följs upp med ett samtal när barn och föräldrar hunnit känna på verksamheten ett tag.

Tema

Vi arbetar med terminslånga teman som vi väljer utifrån barnens behov och intressen. Vi vill att temat ska locka fram fantasi, kreativitet och ge nya kunskaper och insikter. I förråden på Tuvan finns rester från teman som rymden, djungeln, havet, vännerna i kungaskogen, människokroppen, småkryp och mycket, mycket annat! Terminerna avslutas med öppet hus och vernissage då stolta barn visar upp sina skapelser, nya kunskaper och dokumentationer för föräldrar, syskon och släktingar. Vi lägger ned mycket energi och tid för att utställningen ska bli så fin som möjligt.

Gymnastik/rörelse

Motorik och rörelse är viktig för inlärning och hälsa därför lägger vi stor vikt vid det. Vi har under de senaste terminerna haft förmånen att kunna nyttja gymnastiksalen på Brännaskolan ett pass i veckan. Där har vi olika motorikbanor och lekar.

  • - Gretel, 4 år
    Jag har åkt skridskor två gånger idag. Ramlade en gång och slog rumpan!
    - Gretel, 4 år
  • - Gretel, 4 år
    Pappa, pappa! Jag har samling imorgon!
    - Gretel, 4 år